Iqembu labaphathi

UBill Rodriguez, M.D. – C.E.O.

UBill usebe ngumholi kwezempilo emhlabeni jikelele isikhathi esingaphezu kweminyaka engamashumi amabili. Ulwazi lwakhe selumenze waba wumeluleki eNhlanganweni yeZempilo eMhlabeni, kwi-Bill & Melinda Gates Foundation, kanye nohulumeni abaningana base-Afrikha nase-Eshiya. Kusukela kowezi-2003-2007 waba yi-Chief Medical Officer kwi-Clinton Foundation, ebhekene nokuqhamuka namasu nokuphucula izimakethe zemikhiqizo yezempilo emhlabeni kanjalo nenqubomgomo yokwelapha izifo zengqondo kanye nezinhlelo. Uneziqu zaseNyuvesi yaseBrown kanjalo naseSikoleni sobudokotela saseYale.

U-Aaron Oppenheimer – VP Ukwakhiwa koMkhiqizo kanye neNtuthuko

U-Aaron uneminyaka engaphezu kwengama-20 yesipiliyoni sokuphucula umkhiqizo. Ngaphambilini, ubesebenzela iqembu lemikhiqizo yokwelapha lakwaHewlett Packard elibhekelele ukwakhiwa kwezinto zezinhlelo zokugada iziguli ezihlala zisezingeni lemboni. Wabe esechitha isikhathi esingaba yiminyaka eyishumi njengochwepheshe wokuphuculwa komkhiqizo, akha imikhiqizo yokukhwakha impilo yezobusayensi okufaka i-Dade-Behring, i-Insulet, kanye ne-Respironics, kanjalo nemikhiqizo yabathengi beSamsung, i-General Motors, kanye ne-OXO.

URobert Etheredge, Ph.D. – VP Operations

URob uzoletha kwaDaktari cishe iminyaka engama-25 yokuphucula umkhiqizo wezinto zokwelapha, ukwakha kanye nesipiliyoni sokugada ikhwalithi. Wake waba uSekela Mongameli wezokusebenza ekuHambiseni eZokwelapha, lapho ayengumqondisi wezobunjiniyela kanye nokwakhiwa kwento ezothutha izidakamizwa ehlelelwe ukubiza kancane ngamayunithi ayizigidi ngonyaka. Ngokwedlule, uRob wachitha iminyaka eyishumi enguThishanhloko e-Arthur D. Little, Inc., kanjalo nanjengoThishanhloko wezeSayensi e-Tyco International.